Skip to main content

Historien om Nordfeldts Konditori i Vänersborg

Nordfeldts konditori grundades år 1900 av familjen Nordfeldt. Företaget drevs av familjen Nordfeldt fram till 1962 då Ingmar och Henny Johansson tog över verksamheten. Strax före skyltsöndagen i december 1966, då all förberedelse med marsipan och praliner stod klart, brann Nordfeldts konditori. Det tog ett helt år att reparera skadorna och verksamheten kunde startas upp igen 1967.

Idag drivs verksamheten av Bo och Leif Johansson söner till Ingmar och Henny. Företaget drivs fortfarande i samma anda där man värdesätter kvalité, tradition och hantverk.